Ilja Muromec

Stáhnout práci v souboru

Jan Petr, R2.A

práce získala v roce 2011 1.místo
typ: palička

Počet normostran: 4, slov: 1075, znaků: 6751


ILJA MUROMEC
Jan Petr
R2A

Film Ilja Muromec vznikl v roce 1956, v roce, ve kterém se Sovětský svaz rozrostl na patnáct zemí. Aby se říše zachovala, nebo dokonce rozrostla, byla vhodná propagace SSSR.
Ta byla všudypřítomná (astronomie, písně, technika, literatura, filmy...). Ani Ilja Muromec, hrdina ruských bylin, nezůstal nevyužit, a tak kromě toho, že film o něm má klasické pohádkové rysy a motivy, obsahuje i velké množství někdy až přehnaně vlasteneckých podnětů, které mají často mnoho společného s komunismem, režimem, který v té době v SSSR panoval.

Nyní se pokusím v ději ukázat některé z těchto narážek:

Ilja Muromec se narodil ve vesnici Murom, součásti Karačarova, sice se vzhledem bohatýra, ale nebyl schopný pohybu. Zasnoubil se s Vasilisuškou, dívkou z vesnice. Jednou do vesnice vtrhli Tugaři a Vasilisušku unesli. Poté do Muromu přišli poutníci, u kterých se trochu zdržím.

Dřív než se bohatýr Svatohor, větší než obyčejný člověk, ochránce země, proměnil v kámen, přenechal poutníkům svůj meč, aby ho předali dalšímu bohatýrovi, který by matičku Rus (tak byla oslovována) ochránil. Ti pak procházeli zemí, pili jen v nejnutnějších případech a hledali nastávajícího ochránce jejich matičky. Poutníci jsou zde vydáváni za nejchudší lidi a zároveň nejhodnější, což už se dá považovat za vychvalování komunismu.

Když do vyrabovaného Muromu přišli, uviděli v okně jednoho stavení Ilju a poprosili ho o vodu. Pokynul jim, ať jdou dál, nebo" sám se nemůže pohybovat. Ve světnici Ilja říkal, že kdyby měl sílu, matičku Rus by ochránil. Poutníci ho vzali za slovo a dali mu šťávu, jež dodávala sílu a skládala se z medu a koření. Po ní sice dostal velkou sílu, ale stále nebyl schopen pohybu. Tak mu poutníci ještě zahráli píseň vychvalující matičku Rus a hanící zlého cara - "psa" Kalina, vládce Tugarů. Ilja po těchto slovech vstal, chtěje chránit svou zemi.

V tento okamžik: začala hrát veselá hudba a Ilja dostal Svatohorův meč, políbil ho a přísahal, že jej nikdy nezostudí.
Poté se Ilja vydal na pole, kde rodině pomohl svou nově nabitou silou odházet pařezy s kameny a změkčit půdu, přičemž rodině řekl, že odchází chránit matičku Rus. (poznámka: zde se objevují hlášky typu: "Požehnej robotě" a "Ruce touží po těžké práci") Žádal od rodičů požehnání, které dostal, a jeho bratr mu věnoval koně Burušku, který vyrostl po vykoupání ve třech rosách. t Po cestě se Ilja dostal na rozcestí, kde mu havran sdělil tři možnosti: "Pojedeš vpravo, zbohatneš. Pojedeš vlevo, oženíš se. Pojedeš rovně, zemřeš." S tím, že bohatství je k ničemu (známka komunismu) a na ženění je stár, vydal se Ilja rovně, kde s pomocí svého koně a síly přemohl Slavíka, stvoření, které hvízdotem ohýbá stromy. Poté došel do Kyjeva.

Mezitím se v Kyjevě konal soud, kde byl kníže Vladimír, car, oslovován sluníčko laskavé, ve kterém byl obviněn Razumejka z utržení ocasu sousedově kobyle a z kradení carského dříví. Ten se hájil tím, že bez zlého úmyslu vytvářel střely na obranu, a když mu soused půjčil koně bez postroje na cestu do lesa za dřívím, vůz přivázaný koni za ocas mu jeho ohon utrhl. Car Razumejku nepotrestal, což mi jako moc spravedlivý soud nepřipadalo.

Ilja se v Kyjevě kromě výsměchu bojarům, kteří zpívali o tom, že sláva je víc než bohatství (komunismus), prezentoval přemoženým Slavíkem, čímž si vysloužil obdiv a slávu, dostal carský prsten, ale zároveň si znepřátelil Mišatičku, zrádce přísahajícího krví poslušnost Kalinovi.

Ilja se "sbratřil" s Aljošou a Dobryňuškou a zabil Kalinova posla jeho vlastní zbraní.
Dále provolával slávu matičce Rusi.
Vasilisuška, kterou Ilja zachránil, vyšila pro něj Ubrousek prostři se (s tím jí pomáhala všechna zvířátka - dělba práce, všichni mohou pomoci, což je další znak komunismu) a také těsně před jejich loučením vyslechla Iljovo největší přání - mít vlastního syna Sokolníčka, bohatýra, kterému nebude rovno, a ona mu má předat carský prsten.

Královskou loď, ve které byla i Vasilisuška, napadli Tugaři a Iljovu snoubenku opět unesli. Vladimír tím byl pobouřen a podporován Mišatičkou, Ilju, který se zrovna snažil poukázat na zradu v paláci, zavřel do vězení.

Lid Iljovo zavření pobouřilo a Aljoša s Dobryňuškou odjeli z Kyjeva. Mišatička nedonášel jídlo zavřenému Iljovi.
Mezitím porodila Vasilisuška Sokolníčka, a v jeho dvou letech mu dala prsten, ale Kalin si ho vychoval jako svého a jako s desetiletým s ním zaútočil na Kyjev. Zde si neodpustím poznámku: Zatímco Sokolníčkovi mělo být deset let, herec vypadal alespoň na dvacet - v Rusku jsou kluci už od mládí pěkně rostlí. Takovýchto přehnaností a technických nedostatků bylo ve filmu více, hlavně neumělé ničení věcí (střihový trik).

Když se do Kyjeva dostalo hlášení, že pokud do tří dnů nedovezou 700 vozů zlata Kalinovi, Tugaři zaútočí, vydal se Vladimír odprosit Ilju. Mišatička mu tvrdil, že Ilja nejedl ani nepil celých osm let a tudíž by měl být mrtvý, jenže Ilja zázračně přežil díky Ubrousku prostři se. Mišatička byl potrestán a Ilja vymýšlel techniku obrany.

Když nepřišlo vojsko, Ilja začal všemožnými způsoby získávat čas (za cenu drahých věcí, chamtivost se nevyplácí), dokud nebyl vyzván, aby přišel jako poslední podmínka pro nezaútočení na Kyjev. Ilja tedy přišel a s pomocí Burušky utekl zpět do Kyjeva, kde už bylo vojsko připraveno. ...

Kalin, obklopen zlatem a veselý, zaútočil na Kyjev. Sokolníček bojoval s Iljou, prohrál, ale Ilja pomocí císařského prstenu zjistil, že je to jeho syn a vyzval ho, ať zachrání svoji matku. To se mu povedlo.

Bitva ve filmu nebyla zobrazena zrovna reálně - byl zde člověk probodaný šípy, který stále žil a povzbuzoval vojsko do útoku, kopí, které naráz probodlo tři Tugary, Ilja se Sokolníčkem, zatlačující se do země, nebo balista, který jednou ranou zbořil kopec udělaný z lidí.

Když Kalinovi došlo, že prohrává, zavolal si na pomoc draka Gorymiče, který však padl díky balistovi, Soko1níčkovi, Iljovi a Aljošovi s Dobryňušou, které poutníci vyzvali, aby ubránili Kyjev.

Kalina se rozhodli odsoudit v Kyjevě (strčili ho do pytle, což mi nepřijde zrovna "správné"), Soko1níček se přidal k družině Ilji, který film zakončil ve velkém stylu: Nepřijal možnost stát se knížetem a spokojeně pronesl: "Nezničili pohané Kyjev, ubránil náš lid zemi ruskou před záhubou."


Doufám, že se mi povedlo trochu poukázat na jinou stránku této pohádky/byliny. Ještě přidávám další zajímavé postřehy: Je zde velice často použito nadpřirozeno, což by spíš tento příběh přiklánělo k pohádce než k vyprávění o historické osobě. Dále zde byli všichni neustále oslovováni jmény, s čímž se často nesetkáváme.

Tudíž, až se příště budete dívat na nějaký film, přemýšlejte, která ze stran ho vytvořila, a možná to budete právě vy, kdo odhalí nějaké zajímavé poselství příběhu.

Na začátek

Přečteno 1179krát | Přidáno 27.06.2011 08:40 | Naposledy upraveno 25.09.2020 10:37

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Front:Work:default

Parameter Value
url ilja-muromec-jan-petr

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Route admin/<presenter>-<action> module = Admin
presenter = Default
action = default
yes Route <presenter autor|prace>/<url> module = Front
action = default
Front:Work:default
url = ilja-muromec-jan-petr
no Route <presenter>-<action>[/maturita/<class>][/rok/<year>][/cena/<award>][/typ/<type>][/rocnik/<grade>][/kategorie/<category>] module = Front
presenter = Default
action = default
category = 
NULL

grade = 
NULL

type = 
NULL

award = 
NULL

year = 
NULL

class = 
NULL

¤ ×