Vítejte

VYHLÁŠENÍ CHYTRÉ PALIČKY A PALICE 2012 PROBĚHLO V PÁTEK 29.6.2012

ČESTNOU A VĚČNOU CHYTROU PALICÍ Gymnázia Jana KEPLERA je:
Ondřej ČERNÝ za mnoho svých esejí :-)

CHYTRÝMI PALICEMI 2012 Gymnázia Jana KEPLERA jsou:
Eva DREXLEROVÁ za maturitní práci O SYLVII PLATHOVÉ A VIRGINII WOOLFOVÉ
Josefína FORMANNOVÁ za maturitní práci JAZYK A MLČENÍ
Jozef HOLEČEK za esej VIVAT LUX, VIVAT DEUS !

CHYTROU PALIČKOU 2012 Gymnázia Jana KEPLERA je:
Bety MAJEROVÁ za esej ZLATÁ BRÁNA, OTEVŘENÁ… aneb RELIKTY MINULOSTI V ORWELLOVĚ ROMÁNU 1984

O CHYTRÉ PALICI

Co bývalo skryto, bude nyní odhaleno. Co probíhalo za zavřenými dveřmi kabinetů a v kuloárech školy, spatří světlo veřejného zájmu. Co se předávalo pokoutně z ruky do ruky na ušmudlaném papíře, bude poskytnuto demokraticky veškerému lidu.

Představuje se Vám nejslavnější literární soutěž Gymnázia Jana Keplera, Chytrá palice, vyhlašovaná pravidelně od roku 2003.

Soutěže se účastní všechna díla esejistického charakteru vytvořená na naší škole v daném školním roce, do užšího výběru jsou nominována vyučujícími humanitních předmětů a oceněna na základě jejich kvalifikovaného hodnocení. Autoři tří nejlepších prací získávají vždy intelektuálně hodnotné knižní ceny, vítěz každého ročníku se navíc při slavnostním vyhlášení chopí Palice a je zapsán nesmývatelnou barvou na pamětní desce, umístěné na chodbě mezi ředitelnou a knihovnou. Své literární a myšlenkové plody autoři nominovaných prací rovněž prezentují (obvykle na konci školního roku) širšímu studentskému publiku.

Od roku 2009 vyhlašuje kabinet českého jazyka také Chytrou paličku, o niž soutěží literární teoretikové, kritici i praktici v rámci každého z ročníků nižšího gymnázia.

Přehledný web, za nějž vděčíme Michalu Srbovi, Vám v tuto chvíli představuje na sto kvalitních prací, které se v užší nominaci ocitly za poslední léta; výrazná díla z předešlých ročníků budeme dále doplňovat. Doufáme, že společně podají důkaz o vysokých literárních výkonech našich studentů a nemenších výkonech čtenářských ze strany jejich učitelů; že poslouží coby vzácná a cenná didaktická pomůcka ke vzdělávání dalších generací grafofilů a grafomanů; že umožní detailní studium Keplerovy esejistické školy s jejími tradičními tématy, formálními variacemi a pozvolnými proměnami v průběhu věků, ale i sledování slibného (jakkoli někdy dramatického) vývoje jednotlivých literárních osobností.
V neposlední řadě doufáme, že Vám, návštěvníkům jakkoli motivovaným, poskytnou tyto stránky mnoho potěšení – a možná i trochu poučení. Jednotlivé práce zde můžete vyhledat na základě všelikých kritérií a následně přímo nahlédnout nebo stáhnout v textovém dokumentu (což doporučujeme u všech delších prací, neboť tak nepřijdete o obrázkové přílohy, estetické formátování ani poznámky pod čarou).

Přejeme Vám mnoho čtenářské slasti a intelektuálních závratí.
Ondřej Černý

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Front:Default:default

Parameter Value
category
NULL
grade
NULL
type
NULL
award
NULL
year
NULL
class
NULL

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Route admin/<presenter>-<action> module = Admin
presenter = Default
action = default
no Route <presenter autor|prace>/<url> module = Front
action = default
yes Route <presenter>-<action>[/maturita/<class>][/rok/<year>][/cena/<award>][/typ/<type>][/rocnik/<grade>][/kategorie/<category>] module = Front
presenter = Default
action = default
category = 
NULL

grade = 
NULL

type = 
NULL

award = 
NULL

year = 
NULL

class = 
NULL

Front:Default:default
category = 
NULL

grade = 
NULL

type = 
NULL

award = 
NULL

year = 
NULL

class = 
NULL

¤ ×